Αποφθέγματα

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Θεία λατρεία. Προσδοκία και όρασις Θεού.Μια γεύση από τη λειτουργική ζωή στην Πέτρα του Σίμωνος.
Ατμόσφαιρα προσδοκίας και οράσεως Θεού.
Φῶς καί νόημα ἀπὸ τὰ ἔσχατα.
Ἄνθρωπος κινούμενος καὶ ἱστάμενος ὡς ὁρῶν τὸν ἀόρατον Θεόν.
Προσευχή του σώματος.
Κλίση κεφαλῆς.
Σεβίσματα.
Κινήσεις και στάσεις μεταδοτικές της Χάριτος.
Λειτουργία της συνάξεως ὡς ἑνός σώματος.
Αρμονία.
Πρόγευση της ερχομένης Βασιλείας.


Ένα ολοφώτεινο πρόσωπο. Ανταύγειες προσδοκίας και οράσεως Θεού.


Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

Κύριε, Ιησοῦ Χριστέ,
να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά,
να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά,
-λίγο ακόμη μοναχά-
να με αντέχεις
Έλα κοντά, Κύριε, τον κόσμο κρύψε,
τον κόσμο αυτόν που μου ζητάει πολλά,
έλα κοντα, μια σπίθα ρίξε,
να βγεί απ΄ τη στάχτη μου ξανά φωτιά.
Πώς με αντέχεις;
Να με προσέχεις.
Αμήν.

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με.

Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2009


Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χ αρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντωνχαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.
Ὑπεραγία Θεοτόκε, ἡ πάντων χαρά, σῶσον πάντας ἡμᾶς.

Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2009

Αφιέρωμα στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν (5).Το πέμπτο και τελευταίο μέρος
ενός αφιερώματος
στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν
από την εκπομπή "Κοινότητα ζώσα"
του ραδιοφωνικού σταθμού "Λόγος".

Αφιέρωμα στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν (4).

Το τέταρτο μέρος
ενός αφιερώματος
στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν
από την εκπομπή "Κοινότητα ζώσα"
του ραδιοφωνικού σταθμού "Λόγος"

Αφιέρωμα στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν (3)


Το τρίτο μέρος αφιερώματος
στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν
από την εκμπομπή
"Κοινότητα ζώσα"
του ραδιοφωνικού σταθμού "Λόγος".

Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Αφιέρωμα στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν (2).Το δεύτερο μέρος
αφιερώματος
στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν
από την εκπομπή
"Κοινότητα ζώσα"
του ραδιοφωνικού σταθμού "Λόγος".

Αφιέρωμα στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν (1)Το πρώτο μέρος αφιερώματος
στον π. Αλέξανδρο Σμέμαν
από την εκμπομπή
"Κοινότητα ζώσα"
του ραδιοφωνικού σταθμού "Λόγος".

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (6)


Το έκτο μέρος
μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι ο Θεός.

Τετάρτη, 5 Αυγούστου 2009

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (5)Το πέμπτο μέρος
μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι ο Θεός

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (4)


Το τέταρτο μέρος μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι
ο Θεός.

Τρίτη, 4 Αυγούστου 2009

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (3)


Το τρίτο μέρος μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι
ο Θεός.

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (2)

Τό δεύτερο μέρος μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι
ο Θεός.

Ο Θεός είναι σαδιστής ή στοργικός πατέρας; (1)


Τό πρώτο μέρος μιας εκπληκτικής ομιλίας
του π. Νικολάου Λουδοβίκου
που μας αποκαλύπτει
πόσο συκοφαντημένος είναι
ο Θεός.

Οἰκολογικὸ καὶ ὄχι μόνο


Γιὰ τὸ σπασμένο φτερὸ τοῦ γλάρου

δὲν ἐνοχλήθηκε κανεὶς

μήτε γιὰ τὸν ἰστὸ τῆς ἀράχνης

ποὺ ξέσκισε ὁ ἄνεμος

ἀδιαφορώντας γιὰ τὸν σιωπηρό μόχθο

ἢ τὴν προαιωνίως εὐαίσθητη

ἰσορροπία τοῦ τοπίου.

Εἶναι ἀρκετὴ ἡ ἀπουσία

ἔναρθρου λόγου

γιὰ νὰ ἀγνοήσεις τὸν ἀκρωτηριατισμό

στὴν ἄμεση προέκταση τοῦ σώματός σου.

Ποιὸς ἐπιτέλους μετρᾶ τὴν ἀπόσταση;

Μήπως θὰ πρέπει νὰ ξαναρωτήσουμε

«καὶ τὶς ἐστί μου πλησίον»;

Σ.Σ. Χαρκιανάκης

Ἡ δομὴ τῶν κρυστάλλων