Αποφθέγματα

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΗΜΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Κυριακὴ

Ι΄ ΜΑΤΘ. Πρ. Τ. Σταυροῦ, Ἑπτὰ Μακκαβαίων Σολωμονῆς

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

2

Δευτέρα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ (θὰ τελεσθεῖ τὸ πρωὶ ἡ ὥρα 6:30)

Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

3

Τρίτη

Μέγας Παρακλητικός Κανών πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

4

Τετάρτη

Μικρὸς Παρακλητικός Κανών πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

5

Πέμπτη

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

6

Παρασκ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Ὄρθ. θ. λειτ.

(Κατάλυσις ἰχθύος)

Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

7

Σάββατο

Δομετίου Πέρσου, Μικάλλου ἐν Ἀκανθοῦ, ὄρθ.θ. λειτουργ.

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

8

Κυριακὴ

ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

9

Δευτέρα

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

10

Τρίτη

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

11

Τετάρτη

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ

12

Πέμπτη

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

13

Παρασκ.

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

14

Σάββατο

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ (θα τελεσθεῖ τὸ πρωὶ ἡ ὥρα 6:30 π.μ.)

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

15

Κυριακὴ

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

6:30 π.μ.

18

Τετάρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30 μ.μ.

21

Σάββατο

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

22

Κυριακὴ

ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀγαθονίκου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

23

Δευτέρα

Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως, Εἰρηναίου Λουγδούνου

6:30 π.μ.

25

Τετάρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30 μ.μ.

26

Πέμπτη

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

27

Παρασκ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

6:30 π.μ.

28

Σάββατο

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

29

Κυριακὴ

Ἀποτομὴ τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τ. Προδρόμου

(νηστεία-κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου)

6:30 π.μ.

30

Δευτέρα

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

31

Τρίτη

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Κατάθεσις τῆς Τ. Ζώνης τῆς Θεοτόκου

6:30 π.μ.

31/8 πρὸς

1/9

Τρίτη πρὸς Τετάρτη

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἀρχὴ Ἰνδίκτου, Συμεὼν Στυλίτου, 40 Παρθενομαρτύρων. (Στὴν ἀρχὴ τῆς ἀγρυπνίας θὰ τελεσθεῖ ΑΓΙΑΣΜΟΣ)

8:00 μ.μ. –

12:30

περίπου.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης τηλ. 99680717

π. Ἠλίας Κουτραφούρης τηλ. 99514569

· Γιὰ διευθετήσεις μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.

Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2010Ὅταν κρατήσεις ἕνα μυστικὸ ποὺ σοῦ ἐμπιστεύθηκαν καὶ δὲν τὸ φανερώσεις

εἶσαι ἀληθινὰ πλούσιος.

Ὅταν μὲ ἀγάπη σκεπάσεις τὴν ἁμαρτία τοῦ ἄλλου καὶ δὲν τὴ σχολιάσεις

διευρύνεις τὸν τόπο τῆς καρδιᾶς σου.

Ὁ Θεὸς συνεχῶς κρατάει τὰ μυστικά μας καὶ σκεπάζει μὲ ἀγάπη τὶς ἁμαρτίες μας.

Τὸ ἴδιο καὶ οἱ πνευματικοὶ πατέρες ποὺ εἰκονίζουν τὴν πατρικὴ θεία ἀγάπη.

Κάθε ἀληθινὴ σχέση ἔχει τὰ «μυστικά» της.

Οἱ ἐρωτευμένοι ἔχουν τὰ περισσότερα μυστικά. Ὅσο πιὸ ἐρωτευμένοι εἶναι τόσο περισσότερα μυστικὰ ἔχουν. Λέγοντας «μυστικὰ» ἐννοοῦμαι αὐτὰ ποὺ κρατοῦνται μυστικὰ ἀπὸ τοὺς τρίτους, ὄχι βέβαια τὰ μυστικὰ μὲ τρίτους...

Οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ κήρυτταν παντοῦ τὸ Εὐαγγέλιο ἀλλὰ κρατοῦσαν καὶ τὰ «μυστικά» τους.

Προφανῶς ἦταν ἐρωτευμένοι μὲ τὸν Νυμφίο τῆς Ἐκκλησίας.

Τὸ μεγάλο τους μυστικὸ ἦταν ἡ Θεία Εὐχαριστία.

«Οἱ μεμυημένοι ἴσασι»...