Αποφθέγματα

Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΥ 2010

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

2

ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ, Ἀνακ. Λειψάνων Μεγ. Ἀθανασίου

6:30 π.μ.

4

Ἑσπερινος

6:30 μ.μ.

5

Ἀπόδοσις Μεσοπεντηκοστῆς, Εἰρήνης Μεγαλομάρτυρος. Ὄρθρος, Θ. Λειτ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30 π.μ.

4:00 μ.μ.

7

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

8

Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου. Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία.

Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

9

ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ, Ἡσαΐου προφήτου, Χριστοφόρου Μάρτυρος

6:30 π.μ.

11

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

12

Ἀπόδοσις του Πάσχα, Ἐπιφανίου Κύπρου, Ὄρθρος, Θ. Λειτ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἑσπερινός

6:30 π.μ

4:00 μ.μ.

6:30 μ.μ.

13

Η ΑΝΑΛΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

6:30 π.μ.

15

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

16

ΤΩΝ 318 ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ

6:30 π.μ.

19

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00 μ.μ.

20

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

21

Κωνσταντίνου κ΄ Ἑλένης θεοστέπτων βασιλέων κ΄ ἰσαποστ.,

Ἑσπερινός, Μνημόνευση Κεκοιμημένων

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

22

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ. Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία

Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

23

ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

6:30 π.μ.

24

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

6:30 π.μ.

26

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00 μ.μ.

29

Ἑσπερινός

6:30 μ.μ.

30

ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

6:30 π.μ.

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2010

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕ ΛΕΓΟΥΝΕ ΚΙ ΑΠ΄ ΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Πέμπτη, 22 Απριλίου 2010

Σέρβικη ρωμαίικη μουσική

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Κυριακή, 18 Απριλίου 2010

ΣΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΩΡΑ - ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΧΑΤΑ"Οι Χριστιανοί δεν διακρίνονται των άλλων ανθρώπων, ούτε κατά την πατρίδα, ούτε κατά τη φωνή, ούτε κατά τα ήθη και τα έθιμα. Διότι ούτε σε ιδιαίτερες πόλεις κατοικούν, ούτε διαφορετική γλώσσα χρησιμοποιούν, ούτε διαφορετικό βίο ζουν. Η διδασκαλία τους δεν είναι εφεύρεση πολυπραγμόνων ανθρώπων, ούτε προΐστανται συστημάτων όπως μερικοί φιλόσοφοι. Κατοικούν πόλεις Ελληνικές ή και άλλων εθνών, όπως έτυχε ο κλήρος στον καθένα και ακολουθούν τα τοπικά ήθη και έθιμα, ως προς την ενδυμασία και την τροφή και την υπόλοιπη ζωή τους, αποδεικνύουν όμως ομολογουμένως θαυμαστή και παράδοξο την ζωή και την πολιτεία τους. Πατρίδες κατοικούν τις δικές τους αλλά σαν να είναι πάροικοι. Συμμετέχουν σε όλα ως πολίτες και υπομένουν τα πάντα ως ξένοι. Κάθε ξενιτιά είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους είναι ξένη γι’ αυτούς".
ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ, β΄ αι. μ. Χ.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕΡΒΟΥΣ ΑΔΕΡΦΟΥΣ ΜΑΣ

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

ΕΝ ΤΗ ΑΝΕΣΠΕΡΩ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΟΥ


Ω ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΤΑΤΟΝ ΧΡΙΣΤΕ
Ω ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ
ΔΙΔΟΥ ΗΜΙΝ ΕΚΤΥΠΩΤΕΡΟΝ
ΣΟΥ ΜΕΤΑΣΧΕΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΕΣΠΕΡΩ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΟΥ

«Καὶ τώρα γιορτάζοντας ὄχι τὸ ἄνω, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν τὸ μερικὸ Πάσχα, τὸν τύπο μόνο ἐκείνου τοῦ αἰωνίου, δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ φθάσουμε στὴν τέλεια ἀπόλαυση τῆς χαρᾶς.

Ἐντούτοις καὶ αὐτὸ τὸ Πάσχα ἐνεργεῖ στὴν ψυχὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο.

Γνωρίζω κάποιον στὸ Παρίσι, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ Μεγάλο Σάββατο ὥς τὴν τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴ διάρκεια τριῶν ἡμερῶν, βρισκόταν σὲ κατάσταση θεωρίας, γεγονὸς ποὺ μὲ τὶς μορφὲς τῆς γηίνης ὑπάρξεώς μας μποροῦσε νὰ τὸ ἐκφράσει λέγοντας μόνο ὅτι εἶδε τὴν πρωΐα τῆς ἀνέσπερης ἡμέρας.

Πρωΐα, γιατὶ τὸ φῶς ἦταν παράδοξα τρυφερό, λεπτό, «ἰλαρό», κάπως κυανό.

Ἡ ἀνέσπερη λοιπὸν ἡμέρα εἶναι ἡ αἰωνιότητα...»

Γέροντας Σωφρόνιος

Σάββατο, 3 Απριλίου 2010


Ἀποσπάσματα

ἀπὸ τὸν Λόγο τοῦ Ὁσ. Συμεὼν τοῦ Ν. Θεολόγου

Περὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως

Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους πιστεύουν στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, πολὺ λίγοι ὅμως εἶναι αὐτοὶ ποὺ τὴ βλέπουν καθαρά· κι αὐτοὶ ποὺ δὲν τὴν εἶδαν, δὲν μποροῦν νὰ προσκυνήσουν τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς Ἅγιο καὶ Κύριο.... Καὶ τὸ ἱερότατο λόγιο, ποὺ καθημερινὰ ἔχουμε στὸ στόμα, δὲν λέει «Ἀνάστασιν Χριστοῦ πιστεύοντες» ἀλλὰ τί; «Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν ἅγιον Κύριον Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον».

Πῶς λοιπόν μας προτρέπει τώρα τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ λέμε ὅτι εἴδαμε αὐτὴν ποὺ δὲν εἴδαμε, ἀφοῦ μάλιστα μιὰ φορὰ ἀναστήθηκε ὁ Χριστὸς πρὶν χίλια χρόνια κι οὔτε τότε τὸν εἶδε κανεὶς ν᾿ ἀνασταίνεται; Ἄραγε μήπως ἡ Ἁγία Γραφὴ θέλει νὰ λέμε ψέματα; Ὄχι βέβαια· ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ μᾶς προτρέπει νὰ ὁμολογοῦμε εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἐπειδὴ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ συντελεῖται μέσα στὸν κάθε πιστὸ κι ὄχι μόνο μία φορά, ἀλλὰ κάθε ὥρα θὰ λέγαμε, ἀφοῦ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστὸς ἀνασταίνεται μέσα μας καὶ λαμπροφορεῖ καὶ ἀπαστράπτει τὶς ἀστραπὲς τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς θεότητος. Γιατὶ ἡ φωτοφόρος παρουσία τοῦ πνεύματός μας ὑποδεικνύει τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἢ μᾶλλον μᾶς ἀξιώνει νὰ δοῦμε αὐτὸν τὸν ἴδιο τὸν ἀναστάντα. Γι᾿ αὐτὸ καὶ λέμε: «Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν» (Ψαλμ. 117,27, Θεὸς εἶναι ὁ Κύριός μας καὶ φανερώθηκε σὲ μᾶς).

Σ᾿ ὅσους λοιπὸν ἀποκαλυφθεῖ ὁ ἀναστημένος Χριστός, πάντως πνευματικὰ ἐμφανίζεται στὰ πνευματικά τους μάτια. Γιατί, ὅταν ἔρχεται σὲ μᾶς διὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μᾶς ἀνασταίνει ἐκ νεκρῶν, μᾶς ζωοποιεῖ καὶ μᾶς δίνει τὴ χάρη νὰ τὸν βλέπουμε μέσα μας ὁλοζώντανο, αὐτὸν τὸν ἀθάνατο καὶ ἀνώλεθρο καὶ νὰ γνωρίζουμε πλήρως, ὅτι αὐτὸς μᾶς συνανασταίνει καὶ μᾶς συνδοξάζει, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ Ἁγία Γραφή.

Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 20101

Πέμ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ: Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

ΤΑ ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ

7:00 π.μ.

6:30 μ.μ.

2

Παρ.

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Μεγάλαι Ὧραι, Ἑσπερινός, Ἀποκαθήλωση

Ἐπιτάφιος

7:00 π.μ.

7:00 μ.μ.

3

Σαββ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ: Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου

Ἀκολουθία Ἀναστάσεως ἄρχεται

Καλός Λόγος

7:30 π.μ.

11:00μ.μ

12:00

4

Κυρ.

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

11:00 π.μ

8

Πέμ.

Ἑσπερινός

6:00 μ.μ.

9

Παρ.

Ζωοδόχου Πηγῆς. Νικολάου, Ραφαήλ και Εἰρήνης νεοφανῶν μαρτύρων

6:30 π.μ.

10

Σάββ

Ἑσπερινός

6:00 μ.μ.

11

Κυρ.

ΤΟΥ ΘΩΜΑ, Ἀντίπα Ἱερομάρτυρος Ἐπισκόπου Περγάμου

6:30 π.μ

14

Τετ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00 μ.μ.

17

Σάββ

Ἑσπερινός

6:00 μ.μ.

18

Κυρ.

ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

6:30 π.μ.

21

Τετ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00 μ.μ.

22

Πέμπ

Ἑσπερινός

6:00 μ.μ.

23

Παρ.

Ὄρθρ., Θ. Λειτ., Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου

6:30 π.μ.

24

Σάββ

Ἑσπερινός

6:00 μ.μ.

25

Κυρ.

ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ, Μάρκου Εὐαγγελιστοῦ

6:30 π.μ.

27

Τρίτη

Ἑσπερινός

4:00 μ.μ.

28

Τετ.

Ὄρθρ., Θ. Λειτ., ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.