Αποφθέγματα

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2011

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ο τάφος του Κολοκοτρώνη

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Το Σκοτεινό τρυγόνι, ΠαπαδιαμάντηςΕβόησα εν θλίψει μου προς Κυριον τον Θεον।

Τρίτη, 8 Μαρτίου 2011

Πείνα και δίψα.

"Νηστεία σημαίνει πείνα για το Θεό"
π.Αλέξανδρος Σμέμαν


Όταν διψάσεις, θα ανακαλύψεις τη γεύση του νερού που αγνοούσες λόγω της συνήθειας. Βάλε το στόμα σου στο τρεχούμενο νερό και γεύσου τις σταγόνες που σου έκαναν τη χάρη να μείνουν για να σε δροσίσουν.

Όταν πεινάσεις, θα ανακαλύψεις τη γεύση του ψωμιού που αγνοούσες λόγω της συνήθειας. Φάε το ψωμί σου αργά και ταπεινά. Δέξου του με ευγνωμοσύνη ως δώρο και θα σου είναι πιο γλυκό κι από το μέλι.

Με τη νηστεία που μας διατηρεί σε κατάσταση πείνας ασκούμαστε να λαμβάνουμε την τροφή και τη ζωή ευχαριστιακά. Να τη λαμβάνουμε ως δώρο από τα χέρια του Θεού.

Η νηστεία -ως πείνα και δίψα- ανοίγει άλλες προοπτικές άγνωστες παντελώς στον κορεσμένο άνθρωπο. Το ψωμί, τα φρούτα, το νερό έχουν γίνονται ξαφνικά τόσο όμορφα... εμπνέουν τόσο σεβασμό που θέλεις να τα φιλήσεις... Τα απλά ακτινοβολούν μια αγνή ομορφιά που τα κάνει πιο ποθητά από τα πολυποίκιλα και επιτηδευμένα...

Η νηστεία -ως πείνα και δίψα- δίνει στην τροφή και τη ζωή τη γεύση της ευλογίας και της ευχαριστίας. Βλέποντας το ψωμί και το νερό ως δώρο του Θεού, ανακαλύπτεις τελικά παντού γύρω σου τα κρυμμένα Του δώρα... Έχει δίκιο ο π. Αλέξανδρος "Μόνο αυτός που ευχαριστεί ζει αληθινά"!

Η πείνα και η δίψα της νηστείας είναι στο βάθος της πείνα και δίψα για τον Θεό. Αυτό το ζεις πραγματικά στην εσπερινή λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων, όταν όλη μέρα πεινάς και διψάς τον Άρτο και τον Οίνο της Ευχαριστίας.
π. Η. Κ.

Κυριακή, 6 Μαρτίου 2011

Πορεία προς το Πάσχα

Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία πρὸς τὸ Πάσχα

Ὅταν κάποιος ξεκινάει γιὰ ἕνα ταξίδι θὰ πρέπει νὰ ξέρει ποῦ πηγαίνει. Αὐτὸ συμβαίνει καὶ μὲ τὴ Μεγάλη Σαρακοστή. Πάνω ἀπὸ ὅλα ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ εἶναι ἕνα πνευματικὸ ταξίδι ποὺ προορισμός του εἶναι τὸ Πάσχα, ἡ Ἑορτὴ Ἑορτῶν». Εἶναι ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν «πλήρωση τοῦ Πάσχα, ποὺ εἶναι ἡ πραγματικὴ Ἀποκάλυψη».

Ὁλόκληρη ἡ λατρεία τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ὀργανωμένη γύρω ἀπὸ τὸ Πάσχα, γι᾿ αὐτὸ καὶ ὁ λειτουργικὸς χρόνος, δηλαδὴ ἡ διαδοχὴ τῶν ἐποχῶν καὶ τῶν ἑορτῶν, γίνεται ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα στὸ Πάσχα, ποὺ εἶναι τὸ Τέλος καὶ ποὺ ταυτόχρονα εἶναι ἡ Ἀρχή. Εἶναι τὸ τέλος ὅλων αὐτῶν ποὺ ἀποτελοῦν τὰ παλαιὰ» καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς «νέας ζωῆς», μιὰ συνεχὴς «διάβαση ἀπὸ τὸν «κόσμο τοῦτο» στὴν Βασιλεία ποὺ ἔχει ἀποκαλυφτεῖ ἐν Χριστῷ.

Στὴν ἀρχαία Ἐκκλησία ὁ βασικὸς σκοπὸς τῆς Σαρακοστῆς ἦταν νὰ προετοιμαστοῦν οἱ Κατηχούμενοι, δηλαδὴ οἱ νέοι ὑποψήφιοι χριστιανοί, γιὰ τὸ βάπτισμα πού, ἐκεῖνο τὸν καιρό, γίνονταν στὴ διάρκεια τῆς ἀναστάσιμης Θείας Λειτουργίας. Ἀλλὰ ἀκόμα καὶ τώρα ποὺ ἡ Ἐκκλησία δὲν βαφτίζει πιὰ τοὺς χριστιανοὺς σὲ μεγάλη ἡλικία καὶ ὁ θεσμὸς τῆς κατήχησης δὲν ὑπάρχει πιά, τὸ βασικὸ νόημα τῆς Σαρακοστῆς παραμένει τὸ ἴδιο. Γιατί, ἂν καὶ εἴμαστε βαφτισμένοι, ἐκεῖνο ποὺ συνεχῶς χάνουμε καὶ προδίνουμε εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ ποὺ λάβαμε στὸ Βάπτισμα. Ἔτσι τὸ Πάσχα γιὰ μᾶς εἶναι ἡ ἐπιστροφή, ποὺ κάθε χρόνο κάνουμε, στὸ βάπτισμά μας καὶ ἑπομένως ἡ Σαρακοστὴ εἶναι ἡ προετοιμασία μας γι᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιστροφὴ - ἡ ἀργὴ ἀλλὰ ἐπίμονη προσπάθεια νὰ πραγματοποιήσουμε τελικὰ τὴ δική μας διάβαση», τὸ Πάσχα» μας στὴ νέα ἐν Χριστῷ ζωή. Τὸ ὅτι, καθὼς θὰ δοῦμε, οἱ ἀκολουθίες στὴ σαρακοστιανὴ λατρεία διατηροῦν ἀκόμα καὶ σήμερα τὸν κατηχητικὸ καὶ βαπτιστικὸ χαρακτήρα, δὲν εἶναι γιατὶ διατηροῦνται «ἀρχαιολογικὰ» ἀπομεινάρια, ἀλλὰ εἶναι κάτι τὸ ζωντανὸ καὶ οὐσιαστικὸ γιὰ μᾶς. Γι αὐτὸ κάθε χρόνο ἡ Μεγάλη Σαρακοστὴ καὶ τὸ Πάσχα εἶναι, μιὰ ἀκόμα φορά, ἡ ἀνακάλυψη καὶ ἡ συνειδητοποίηση τοῦ τί γίναμε μὲ τὸν «διὰ βαπτίσματός» μας θάνατο καὶ τὴν ἀνάσταση.

Ἕνα ταξίδι, ἕνα προσκύνημα! Καθὼς τὸ ἀρχίζουμε, καθὼς κάνουμε τὸ πρῶτο βῆμα στὴ χαρμολύπη» τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς βλέπουμε - μακριά, πολὺ μακριὰ - τὸν προορισμό. Εἶναι ἡ χαρὰ τῆς Λαμπρῆς, εἶναι ἡ εἴσοδος στὴ δόξα τῆς Βασιλείας. Εἶναι αὐτὸ τὸ ὅραμα, ἡ πρόγευση τοῦ Πάσχα, ποὺ κάνει τὴ λύπη τῆς Μεγάλης Σαρακοστῆς χαρά, φῶς, καὶ τὴ δική μας προσπάθεια μιὰ πνευματικὴ ἄνοιξη». Ἡ νύχτα μπορεῖ νὰ εἶναι σκοτεινὴ καὶ μεγάλη, ἀλλὰ σὲ ὅλο τὸ μῆκος τοῦ δρόμου μιὰ μυστικὴ καὶ ἀκτινοβόλα αὐγὴ φαίνεται νὰ λάμπει στὸν ὁρίζοντα. Μὴ καταισχύνῃς ἡμᾶς ἀπὸ τῆς προσδοκίας ἡμῶν, Φιλάνθρωπε!»

π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

Πρόγραμμα ακολουθιών. Μάρτιος 2011.

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

6

Κυρ.

ΤΥΡΙΝΗΣ. Τῶν ἐν Ἀμορίῳ μβ΄ μαρτύρων.

Κατανυκτικός Ἑσπερινός.

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

7

Δευτ.

ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Ὄρθρος, Ὧρες. Ἑσπερινός.

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

8

Τρίτη.

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00 μ.μ.

9

Τετ.

Λειτ. Προηγιασμένων Δώρων. (Ἁγ. Τεσσαράκοντα μαρτ.)

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

10

Πεμ

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00 μ.μ.

11

Παρ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Μνημόνευση ὀνομάτων κεκοιμημένων.

6:30 π.μ.

6:00 μ.μ.

12

Σάββ.

Όρθρ. Θ. Λειτ. Ἀνάμνησις διὰ κολλύβων θαύματος Ἁγ. Θεοδώρου

6:30 π. μ.

13

Κυρ.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

6:30 π.μ.

16

Τετ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

5:00 μ.μ.

17

Πέμ.

Μέγα Ἀπόδειπνο.

5:00 μ.μ.

18

Παρ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Μνημόνευση κεκοιμημένων

6:30 π.μ.

6:00 μ.μ.

19

Σάββ.

Ἑσπερινός

5:00 μ.μ.

20

Κυρ.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ

6:30 π.μ.

23

Τετ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

5:00 μ.μ.

24

Πέμ.

Ἑσπερινός

5:00 μ.μ.

25

Παρ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἀπόδοσις . ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ. Μνημόνευση Κεκοιμημένων

6:30 π.μ.

6:00 μ.μ.

26

Σάββ.

Ἑσπερινός

5:00 μ.μ.

27

Κυρ.

ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΙΣ

6:30 π.μ.

30

Τετ.

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

5:00 μ.μ.

31

Πέμ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

5:00 μ.μ.

Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Με τον τροπο του Παπαδιαμάντη.


Αλεξανδρος Παπαδιαμαντης ,ο "σημαδιακος κι αταιριαστος" "κι στήν κορφη αστεράτος",
"χρυσος και χρυσομηλιγγάτος"