Αποφθέγματα

Δευτέρα, 5 Απριλίου 2010

ΕΝ ΤΗ ΑΝΕΣΠΕΡΩ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΟΥ


Ω ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΙΕΡΩΤΑΤΟΝ ΧΡΙΣΤΕ
Ω ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΛΟΓΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΣ
ΔΙΔΟΥ ΗΜΙΝ ΕΚΤΥΠΩΤΕΡΟΝ
ΣΟΥ ΜΕΤΑΣΧΕΙΝ ΕΝ ΤΗ ΑΝΕΣΠΕΡΩ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΣΟΥ

«Καὶ τώρα γιορτάζοντας ὄχι τὸ ἄνω, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν τὸ μερικὸ Πάσχα, τὸν τύπο μόνο ἐκείνου τοῦ αἰωνίου, δὲν μποροῦμε ἀκόμη νὰ φθάσουμε στὴν τέλεια ἀπόλαυση τῆς χαρᾶς.

Ἐντούτοις καὶ αὐτὸ τὸ Πάσχα ἐνεργεῖ στὴν ψυχὴ μὲ θαυμαστὸ τρόπο.

Γνωρίζω κάποιον στὸ Παρίσι, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ Μεγάλο Σάββατο ὥς τὴν τρίτη ἡμέρα τοῦ Πάσχα, κατὰ τὴ διάρκεια τριῶν ἡμερῶν, βρισκόταν σὲ κατάσταση θεωρίας, γεγονὸς ποὺ μὲ τὶς μορφὲς τῆς γηίνης ὑπάρξεώς μας μποροῦσε νὰ τὸ ἐκφράσει λέγοντας μόνο ὅτι εἶδε τὴν πρωΐα τῆς ἀνέσπερης ἡμέρας.

Πρωΐα, γιατὶ τὸ φῶς ἦταν παράδοξα τρυφερό, λεπτό, «ἰλαρό», κάπως κυανό.

Ἡ ἀνέσπερη λοιπὸν ἡμέρα εἶναι ἡ αἰωνιότητα...»

Γέροντας Σωφρόνιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου