Αποφθέγματα

Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010


«Ἐν ὅσῳ ἡ γῆ καλλιεργεῖται, ἡ μεταμόρφωση τοῦ Ἀπριλίου μένει καλὰ κρυμμένη κάτω ἀπὸ τὴν κοινότοπη ἐμφάνιση τῶν σπόρων. Μέσα στοὺς σπόρους κρύβονται ἀμέτρητες ἄρρητες μεταμορφώσεις καὶ τὰ ποικίλα ὄμορφα, θαυμαστὰ χρώματα, ποὺ ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα θὰ βλαστήσουν καὶ θὰ ἐπιδείξουν τὴν ὀμορφιά τους, καὶ θὰ γίνουν θαυμαστὴ φορεσιὰ καὶ κόσμημα τῆς γῆς, αὐτῆς ποὺ ἔθρεψε μέσα της τοὺς σπόρους.

Ἂν κάποτε ἡ διακονία τους βυθιστεῖ στὸ σκοτάδι καὶ τὴ θλίψη, οἱ ἅγιοι ἐγχαράσσουν πνευματικῶς στὸν νοῦ τους αὐτὸ τὸ νόημα ποὺ φανερώνεται συμβολικὰ στοὺς μικροὺς σπόρους, ὡς ἀπόδειξη πὼς ἡ δύναμη τοῦ Δημιουργοῦ τους θὰ φανερωθεῖ ἐντός τους. Προσδοκοῦν νὰ δοῦν μιὰ ἄρρητη ἐσωτερικὴ μεταμόρφωση, ποὺ θὰ ξεκινήσει ἀπὸ τὴ δύναμη τῶν κοινότοπων κόπων τους καὶ θὰ φανερωθεῖ μετὰ ἀπ΄ αὐτοὺς τοὺς κόπους, ὅταν ἀργότερα τοὺς δοθεῖ ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀνάλογα μὲ τὴν πρόοδό τους στὸν ἀσκητικὸ βίο»

Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου