Αποφθέγματα

Πέμπτη, 2 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Τέτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Ναούμ προφ., Φιλαρέτου Ἐλεήμονος

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

2

Πέμ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Αββακούμ πρ., Μυρόπης μάρτυρος, Ἀββακούμ ὁσ.

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

3

Πάρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σοφονίου πρ., Θεοδούλου Κυπρίου, Αγγελή νεομαρτ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

4

Σάββ.

Ὄρθ.Θ.Λειτ. Βαρβάρας μεγαλομ., Ἰωάννου Δαμασκ., Κασσιανοῦ Κυπρ.

Ἑσπερινός,

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

5

Κυρ.

Ι΄ Λουκᾶ, Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος

Ἑσπερινός,

7:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

6

Δευτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Νικολάου Μύρων Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

7

Τρίτη

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀθηνοδώρου μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

8

Τετ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Παταπίου ὁσίου θαυματουργοῦ, Τυχικοῦ ἀποστ.,

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

9

Πέμ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ., Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

10

Πάρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Μηνᾶ Καλλικελάδου, Ερμογένους μάρτυρος

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

11

Σάββ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Δανιήλ Στυλίτου, Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

12

Κύρ.

ΙΑ΄ Λουκᾶ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ), Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος

Ἑσπερινός

7:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

13

Δευτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Ὀρέστου μάρτ., Λουκίας παρθ., Ἁγ. Κτιτόρων Ι.Μ. Μαχαιρᾶ

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

14

Τρίτη

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

15

Τετ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ. Ελευθερίου ἱερομάρτ., Ἀνθῆς μητρός αὐτοῦ

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

16

Πέμ.

Ὄρθ., Θ.Λειτ. Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου Ἱεροσολύμων., Θεοφανοῦς βασιλισσης

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

17

Πάρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Δανιήλ πρ., Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Ζακύνθ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

18

Σάββ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σεβαστιανοῦ μάρτ, Μιχαήλ ὁμολ., Ζωῆς μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

19

Κύρ.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Βονιφατίου, Ἄρεως μαρτύρων

Ἑσπερινός,

7:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

20

Δευτ.

Ὄρθ. Θ.Λειτ. Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Κροστάνδης θαυματουργοῦ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

21

Τρίτ.

Ὄρθρ., Θ. Λειτ. Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μαρτύρων

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

22

Τετ.

Ὄρ. Θ.Λειτ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

23

Πέμ.

Ὄρθρ., Θ. Λειτ., Νήφωνος Κωνσταντιανῆς

Ἑσπερινός, ἹΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

6:00 π.μ.

4:00μ.μ

24

Παρ.

Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, Εὐγενίας μαρτ.

Ὄρθρος, ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ, Ἑσπερινός μετὰ Λειτουργίας

Μεγάλου Βασιλείου

7:00 π.μ.

25

Σάββ.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἑσπερινός

5:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

26

Κυρ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Ἰωσήφ, Δαβίδ, Ἰακώβου ,Σύναξις τῆς Θεοτόκου

Ἑσπερινός

7:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

27

Δευτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Στεφάνου Πρωτομάρτυρος

6:30 π.μ.

31

Τρίτ.

Ἑσπερινός

4:30 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου