Αποφθέγματα

Τρίτη, 1 Νοεμβρίου 2011

Ἡ ταπείνωση διαλύει τὸν διάβολο (Πατήρ Παΐσιος)


ταπείνωση χει μεγάλη δύναμη κα διαλύει τν διάβολο. Εναι τ πι δυνατ σκ γι τν διάβολο. που πάρχει ταπείνωση, δν χει θέσει διάβολος. Κα που δν πάρχει διάβολος, πόμενο εναι ν μν πάρχουν πειρασμοί. Μία φορ νας σκητς ζόρισε να ταγκαλάκι ν πε τ «γιος Θεός...» Επε τ ταγκαλάκι «γιος Θεός, γιος σχυρός, γιος θάνατος», «λέησον μς» δν λεγε. Πές: «λέησον μς»! Τίποτε! ν τ λεγε, θ γινόταν γγελος. λα τ λέει τ ταγκαλάκι, τ «λέησον μς» δν τ λέει, γιατί χρειάζεται ταπείνωση. Τ «λέησον μ» χει ταπείνωση κα δέχεται ψυχ τ μέγα λεος το Θεο πο ζητάει.
Ο, τί καὶ νὰ κάνουμε, ταπείνωση-ἀγάπη-ἀρχοντιὰ χρειάζεται. Τὰ πράγματα εἶναι ἁπλά. Ἐμεῖς τὰ κάνουμε δύσκολα. Ὅσο μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅ,τι εἶναι δύσκολο στὸ διάβολο καὶ εὔκολο στὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωση εἶναι δύσκολες στὸν διάβολο καὶ εὔκολες στὸν ἄνθρωπο. Καὶ ἕνας φιλάσθενος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κάνει ἄσκηση, μπορεῖ νὰ νικήσει τὸ διάβολο μὲ τὴν ταπείνωση. Σὲ ἕνα λεπτὸ μέσα μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νὰ γίνει Ἄγγελος ἢ ταγκαλάκι. Πῶς; Μὲ τὴν ταπείνωση ἢ τὴν ὑπερηφάνεια. Τί, μήπως χρειάσθηκαν ὧρες γιὰ νὰ γίνει ὁ Ἑωσφόρος ἀπὸ Ἄγγελος διάβολος; Μέσα σὲ δευτερόλεπτα ἔγινε. Ὁ εὐκολότερος τρόπος γιὰ νὰ σωθοῦμε εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ ταπείνωση. Γι’ αὐτὸ ἀπὸ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ταπείνωση νὰ ἀρχίσουμε καὶ μετὰ νὰ προχωρήσουμε στὰ ἄλλα.
Ν εχεσθε ν δίνουμε συνέχεια χαρ στν Χριστ κα στενοχώρια στ ταγκαλάκι, μία πο το ρέσει κόλαση κα δν θέλει ν μετανοήσει।

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου