Αποφθέγματα

Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

i. ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Δευτ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Ἁγιασμός, Μεγάλο Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

3:30 μ.μ.

2

Τριτ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Μεγάλο Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

3

Τετ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

4

Πέμπ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Μεγάλο Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

5

Παρ.

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

Γ΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

6:00 μ.μ.

6

Σάββ

Ὄρθρ., Θ. Λειτ., Τῶν ἐν Ἀμορίῳ 42 μαρτύρων, Ἀνάμνησις εὐρέσεως Τ. Σταυροῦ

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

7

Κυρ.

Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ

Κατανυκτικός Ἑσπερινός, ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

6:30 π.μ.

4:00 μ.μ.

8

Δευτ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

9

Τρίτη

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

10

Τετ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

11

Πέμ

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

12

Παρ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Δ΄ ΣΤΑΣΗ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00 π.μ.

6:00 μ.μ.

13

Σάββ

Ὄρθρος, Θεία Λειτ. Ἀνακομιδὴ Λειψάνων Νικηφόρου Κων/λεως

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

14

Κυρ.

Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ, Βενεδίκτου Ὁσίου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

15

Δευτ

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

16

Τρίτη

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

17

Τετ.

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

Μέγας Κανών

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

18

Πέμπ

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

19

Παρ.

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ (ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ)

6:00 π.μ.

6:00 μ.μ.

20

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Τῶν ἐν τῇ Μονῇ τοῦ Ἁγ. Σάββα ἀναιρεθέντων Πατέρων

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

21

Κυρ.

Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ, ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ

Κατανυκτικός Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

22

Δευτ.

Μέγα Ἀπόδειπνον

4:00 μ.μ.

23

Τρίτη

Ὄρθρος, Ὧρες

Μέγα Ἀπόδειπνον

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

24

Τετ.

Ὄρθρος, Ὧρες

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

25

Πεμ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ὄρθρος, Θ. Λειτ.

Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

5:00 μ.μ.

26

Παρ.

Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων

Μικρόν Ἀπόδειπνον, Κανών τοῦ Λαζάρου

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

27

Σάββ.

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ Ὄρθρ., Θ. Λειτ., (Ματρώνης τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ)

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

5:00 μ.μ.

28

Κυρ.

ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

6:30 π.μ.

7:00 μ.μ.

29

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ: Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

6:30 π.μ.

7:00 μ.μ.

30

ΜΕΓΑΛΗ ΤΡΙΤΗ: Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

6:30 π.μ.

7:00 μ.μ.

31

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου

6:30 π.μ.

5:30 μ.μ.

7:00 μ.μ.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης τηλ. 99680717

π. Ἠλίας Κουτραφούρης τηλ. 99514569

· Γιὰ διευθετήσεις μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου