Αποφθέγματα

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Δ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Κοσμᾶ κ΄ Δαμιανοῦ ἀναργύρων, ὁσ. Δαβίδ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ (μετὰ τὴ θ. Λειτουργία.)

6:00 π.μ.

8:00 π.μ.

4

Πέ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

4:00 μ.μ.

6

Σ

Ἑσπερινός.

4:30 μ.μ.

7

Κ.

Ζ΄ Λουκᾶ, Τῶν ἐν Μελιτινῇ λγ΄ μαρτύρων, Λαζάρου ὁσίου.

Ἑσπερινός.

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

8

Δ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ κ΄ Γαβριήλ.

Ἑσπερινός.

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

9

Τρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Νεκταρίου Πενταπόλεως θαυματουργοῦ.

6:30 π.μ.

11

Πέμ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

4:00 μ.μ.

12

Παρ

Ἑσπερινός.

4:30 μ.μ.

13

Σ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Ἑσπερινός.

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

14

Κ

Η΄ Λουκᾶ, Φιλίππου ἀπ., Γρηγορίου Παλαμᾶ, Εὐφημιανοῦ Κυπρ.

Ἑσπερινός, ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ.

6:30 π.μ.

4:00 μ.μ.

15

Δ.

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. ἁγ. Ὁμολογητῶν Γουρία, Ἀβίβου, Σαμωνᾶ.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

16

Τριτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

17

Τετ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ. Γρηγορίου Νεοκαις., Γενναδίου Κων/λεως.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

18

Πέμ.

Ὄρθ., Θ.Λειτ. Πλάτωνος κ΄ Ρωμανοῦ μαρτ., Ἀναστασίου νεομ..

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

6:00 π.μ.

4:00 μ.μ.

19

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Αβδιού Προφ., Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ανθίμου

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

20

Σ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Προεόρτια Εἰσοδίων, Γρηγορίου Δεκαπολίτου.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

21

Κύρ

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ.

Ἑσπερινός.

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

22

Δευτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Φιλήμονος κ΄ Ὀνησίμου, Σωζομένου Κυπρ.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

23

Τρίτ.

Ὄρθρ., Θ. Λειτ. Ἀμφιλοχίου Ἱκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντ.

Ἑσπερινός

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

24

Τετ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Κλήμεντος Ρώμης, Φιλουμένου μάρτυρος.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

25

Πέμ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀπόδοσις Εἰσοδίων. Αἰκατερίνης Πανσόφου.

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ.

6:00 π.μ

4:00 μ.μ.

26

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Στυλιανοῦ Παφλαγ., Νίκωνος Μετανοεῖτε.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

27

Σ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

28

Κυρ.

ΙΓ΄ Λουκᾶ, Στεφάνου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Εἰρηνάρχου μαρτ.

Ἑσπερινός

6:30 π.μ.

4:30 μ.μ.

29

Δευτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Διονυσίου Κορίνθου, Φιλουμένου μάρτυρος.

Ἑσπερινός.

6:00 π.μ.

4:30 μ.μ.

30

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου.

Ἑσπερινός, ΑΓΙΑΣΜΟΣ

6:30 π.μ.

4:00 μ.μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου