Αποφθέγματα

Κυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2011

Προγραμμα Δεκεμβρίου 2011


ΗΜ.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΩΡΑ
4
Κυρ.
Ι΄ Λουκᾶ, Βαρβάρας μ., Ἰωάννου Δαμασκ., Κασσιανοῦ Κυπρ.
Ἑσπερινός,
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
5
Δευτ
Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος
Ἑσπερινός,
6:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
6
Τρίτη
 Νικολάου Μύρων Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ
Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
7
Τετ.
Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀθηνοδώρου μαρτ.
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
8
Πέμ.
 Παταπίου ὁσ. θαυματουργοῦ, Τυχικοῦ ἀπ., Δαμιανοῦ Κυπρ.
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
9
Πάρ.
 Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
10
Σάββ.
Μηνᾶ Καλλικελάδου, Ερμογένους μάρτυρος
Ἑσπερινός
6:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
11
Κύρ.
ΙΑ΄ Λουκᾶ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ), Δανιήλ Στυλίτου, Νόμωνος κ΄ Βηχιανοῦ
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
12
Δευτ.
Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
13
Τρίτη
 Ὀρέστου μάρτ., Λουκίας παρθ., Ἁγ. Κτιτόρων Ι.Μ. Μαχαιρᾶ
Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
14
Τετ.
Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος μαρτ.
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
15
Πέμ.
 Ελευθερίου ἱερομάρτ., Ἀνθῆς μητρός αὐτοῦ
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
16
Πάρ.
 Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου Ἱεροσολ., Θεοφανοῦς βασιλισσης
Ἑσπερινός 
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
17
Σάββ.
 Δανιήλ πρ., Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Ζακύνθ.
Ἑσπερινός
6:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
18
Κύρ.
ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Σεβαστιανοῦ μάρτ, Μιχαήλ ὁμολ., Ζωῆς μαρτ.
Ἑσπερινός,
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
19
Δευτ.
Βονιφατίου, Ἄρεως μαρτύρων
5:00 π.μ.
19 πρὸς 20
Δευτ. προς Τρίτη
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ἰγνατίου Θεοφόρου, Ἰωάννου Κροστάνδης θαυματουργοῦ.

21:00-00:30
20
Τρίτη
Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
4:30 μ.μ.
21
Τετ.
 Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μαρτύρων
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
22
Πέμ.
Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης (Σχολικός ἐκκλησιασμός)
Ἑσπερινός

6:00 π.μ.
4:30 μ.μ.
23
Παρ.
ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ
Ἑσπερινός, ἹΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
6:30 π.μ.
4:00μ.μ
24
Σάββ.
Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, Εὐγενίας μαρτ.
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
25
Κυρ.
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ἑσπερινός
5:00 π.μ.


4:30 μ.μ.
26
Δευτ.
Σύναξις τῆς Θεοτόκου
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
27
Τρίτη
Στεφάνου Πρωτομάρτυρος
Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
30
Παρ.
Ἑσπερινός
4:30 μ.μ.
31
Σάββ.
Ἀπόδοσις Χριστουγέννων
Ἑσπερινός
6:00 π.μ.
4:30 μ.μ.

Ἐφημέριοι:      Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ. 99680717 begin_of_the_skype_highlighting            99680717      end_of_the_skype_highlighting)
π. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ. 99514569 begin_of_the_skype_highlighting            99514569      end_of_the_skype_highlighting)
            Γιὰ διευθετήσεις Μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.
***************************************************************************
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
· Τὶς Κυριακές 25 Δεκεμβρίου καὶ 1 Ιανουαρίου δὲν θὰ τελεστοῦν μνημόσυνα, διότι ἑορτάζουμε τις μεγάλες δεσποτικές ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καὶ τῆς Περιτομῆς τοῦ Κυρίου. Τὰ μνημόσυνα μποροῦν τελεστοῦν κατὰ τὰ προγενέστερα Σάββατα 24 Δεκεμβρίου καὶ 31 Δεκεμβρίου ἀντίστοιχα ἢ καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα τοῦ Δεκεμβρίου πρόκειται νὰ τελεστεῖ θεία λειτουργία. (Μνημόσυνα δεν θα τελεστοῦν οὔτε 5 καὶ 6 Ιανουαρίου).
· Τὴν Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου πρόκειται νὰ ἐκκλησιασθεῖ στὸν ναό μας σχολεῖο. Ἐπειδὴ ὁ ἐκκλησιασμός τῶν παιδιῶν αποτελεῖ γεγονός μεγίστης σημασίας, στοὺς μαθητές θὰ παραχωρηθοῦν οἱ θέσεις τοῦ κεντρικοῦ κλίτους καὶ ἡ προτεραιότητα κατὰ τὴ θεία κοινωνία.
· Ἡ θεία κοινωνία εἶναι η ζωή μας ἀφοῦ μας ἑνώνει μὲ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία. Μεγάλη εἶναι ἡ χαρά γιὰ τοὺς ἱερεῖς, ὅταν προσκαλοῦνται νὰ μεταδώσουν τὴ θεία κοινωνία σὲ ἀνθρώπους ποὺ γιὰ λόγους ἀνεξαρτήτους τῆς θελήσεώς τους ἀδυνατοῦν νὰ μεταβοῦν στὸν ναό, ἀφοῦ αὐτὸ δείχνει πόθο γιὰ τὸν Χριστό καὶ δίψα γιὰ ζωή. Στὴν ἀρχαία ἐκκλησία μάλιστα αὐτό γινόταν κάθε Κυριακή («Καὶ τοῖς οὐ παροῦσι διὰ τῶν διακόνων πέμπεται» μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰουστίνος ποὺ μαρτύρησε τὸ 165 μ.Χ.). Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ κανεὶς νὰ μὴ διστάσει σχετικά. Σίγουρα όμως θὰ εἶναι χρήσιμος ἕνας ἔγκαιρος προγραμματισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου