Αποφθέγματα

Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Πρόγραμμα Απριλίου 2012


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
ΗΜ.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΩΡΑ
1
Κυρ.
Ε΄ Κυριακή Νηστειῶν. Ὁσίας Μαρίας Αἰγυπτίας
Κατανυκτικός Ἑσπερινός.
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
2
Δευτ.
Μέγα Ἀπόδειπνον
6:00 μ.μ.
3
Τρίτη.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
6:00 μ.μ.
4
Τετ.
Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
7:00 μ.μ. (βραδινή λειτουργία)
5
Πεμ.
Μέγα Ἀπόδειπνον
6:00 μ.μ.
6
Παρ.
Μικρόν Ἀπόδειπνον, Κανών τοῦ Λαζάρου
6:00 μ.μ.
7
Σάββ.
Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
6:30 π. μ.
8
Κυρ.
ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ
Ἑσπερινός
Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὄρθρος Μ. Δευτέρας)
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
7:00 μ.μ.
9
Μ.Δευτ.
Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
Ὄρθρος Μ. Τρίτης
7:00 π.μ.
7:00 μ.μ.
10
Μ.Τρίτη
Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
Ὄρθρος Μ. Τετάρτης
7:00 π.μ.
7:00 μ.μ.
11
Μ. Τετ.
Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων
Ἱερὸν Εὐχέλαιον
Ὄρθρος Μ. Πέμπτης
7:00 π.μ.
5:30 μ.μ.
7:00 μ.μ.
12
Μ. Πέμ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου
Τὰ ἅγια Πάθη (Ὄρθρος Μ. Παρασκευῆς)
7:00 π.μ.
6:30 μ.μ.
13
Μ. Παρ.
Μεγάλες Ὧρες, Ἑσπερινός (Ἀποκαθήλωση)
Ἐπιτάφιος (Ὄρθρος Μ. Σαββάτου)
7:00 π.μ.
7:00 μ.μ.
14
Μ.Σάββ.
Λειτουργία Μ. Βασιλείου
Ἀκολουθία Ἀναστάσεως ἄρχεται
Καλὸς Λόγος. 
7:30 π.μ.
11:00 μ.μ.
12:00 μεσάν.
15
Κυρ.
ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

11:00 π.μ.
16
Δευτ. Διακαιν.
Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
17
Τρίτη Διακαιν.
Ἁγίων Ραφαὴλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
19
Πέμ. Διακ.
Ἑσπερινός
6:00 μ.μ.
20
Παρ.
Ζωοδόχου Πηγῆς.
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
21
Σάββ.
Ὄρθρος, Θ. Λειτουργία
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
22
Κυρ.
ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ. (ΤΟΥ ΘΩΜΑ).
Ἑσπερινός.
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
23
Δευτ.
Γεωργίου Τροπαιοφόρου
6:30 π.μ.
24
Τρίτη
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
6:00 μ.μ.
24 πρὸς 25
Τρίτη πρὸς Τετάρτη
ΑΓΡΥΠΝΙΑ
Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου

9:30 μ.μ.-12:30 π.μ.
27
Παρ.
Ἑσπερινός
6:00 μ.μ.
28
Σαββ.
Μέμνονος Ὁσίου, Αὐξιβίου Σόλων, Ὄρθρος, Θ. Λειτ.
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
6:00 μ.μ.
29
Κυρ.
Τῶν Μυροφόρων, Ἰάσωνος καὶ Σωσιπάτρου
6:30 π.μ.
30
Δευτ. 
Ἑσπερινός, ΑΓΙΑΣΜΟΣ
6:00 μ.μ.

Ἐφημέριοι:      Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ. 99680717)
π. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ. 99514569)
            Γιὰ διευθετήσεις Μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.
*** ***** ***
«Νὰ ποὺ ἀνεβαίνουμε στὰ Ἰεροσόλυμα
καὶ ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ τέλειος ἄνθρωπος καὶ τέλειος Θεός,
πρόκειται νὰ παραδοθεῖ στὸ ἑκούσιο πάθος.
Ἐλᾶτε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ἔχοντας καθαρίσει τὶς καρδιές μας
νὰ συμπορευθοῦμε μαζί Του καὶ νὰ συσταυρωθοῦμε
καὶ ἀπὸ ἀγάπη σὲ Αὐτὸν νὰ γίνουμε νεκροὶ γιὰ τὶς ἀπατηλὲς τοῦ βίου ἡδονὲς
ὥστε νὰ μπορέσουμε νὰ ζήσουμε μαζί Του καὶ νὰ Τὸν ἀκούσουμε νὰ μᾶς λέγει:
νὰ τώρα ποὺ ἀνεβαίνω ὄχι πιὰ πρὸς στὰ ἐπίγεια Ἰεροσόλυμα γιὰ τὸ πάθος
ἀλλὰ ἀνεβαίνω πρὸς τὸν Πατέρα μου καὶ Πατέρα σας, καὶ Θεόν μου καὶ Θεόν σας,
καὶ σᾶς συνανυψώνω καὶ ἐσᾶς μαζί μου
στὴν Ἄνω Ἰερουσαλήμ, στὴ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν»

Καλὴ Ἀνάσταση!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου