Αποφθέγματα

Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

K.Zoυράριςthumb

«Ἑλληνικὴ Δημοκρατία»

ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ


– Ρωτῶ, λοιπόν: Πόσο τμῆμα τοῦ λαοῦ συμμετέχει στὸ «μαζὶ τὰ φάγαμε», δηλαδὴ στὰ δημόσια ἔργα μὲ τοὺς μπετατζῆδες-ἐργολῆπτες-τραπεζίτες-νταβατζῆδες-καναλάρχες-κοπροδημοσιογράφους;
– Μηδέν.
– Μηδέν. Ὅταν αἴφνης κάνει τὴ σύμβαση ὁ Μίζενς μὲ τὴν Ζίμενς, ἂς ποῦμε, καὶ εἶναι δέκα οἰκογένειες μεγαλοκαρχαριῶν, π.χ. μπετατζήδων καὶ νταβατζήδων, καὶ πέντε ἀνώτατοι ὑπάλληλοι καὶ μεγαλομέτοχοι τῆς Ζίμενς, πόσος λαὸς συμμετέχει ἐκεῖ στὴν διαφθορά; Μηδέν. Λοιπόν, νὰ μὴν μᾶς λέει μποῦρδες ὁ Σόλων Πάγκαλος σὲ αὐτὰ τὰ θέματα. Νὰ τοῦ ὑπενθυμίσουμε δὲ τὴν μεγάλη παράδοση ἀπὸ τὴν ὁποία προέρχεται καὶ ὁ ἴδιος, τὴν Πατερικὴ παράδοση: «Πασῶν τῶν ἀρετῶν ἀνωτέρα διάκρισίς ἐστιν.» Νὰ διακρίνουμε, λοιπόν, νὰ ἀσκοῦμε διάκρισιν. Ἂν ἰσχύει ὡς πλαίσιο τὸ «ὅλοι μαζὶ τὰ φάγαμε», πρῶτα-πρῶτα νὰ ὀνομάζουμε τοὺς ποιούς τοῦ «ὅλοι μαζί». Ποιοί ἐμπλέκονται στὸ «ὅλοι μαζί»; Ὅλοι, ὅλοι ἀ-δια-κρίτως; Τὰ νήπια; Ὅσοι ἔχουν σύνδρομο Down; Ὅσοι ἐκμεταλλεύονται μιὰ ἐπιχείρηση ποὺ περιθάλπει τὸ σύνδρομο Down; Οἱ φαρμακέμποροι; Οἱ φαρμακοεισαγωγεῖς; Οἱ φαρμακοποιοί; Ὁ ἄρρωστος ποὺ πάει νὰ πάρει τὸ φάρμακο; Μετέχει καὶ αὐτός; Ἑπομένως, στὸ σύστημα τῆς διαφθορᾶς δὲν μετέχουν περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ταξικοὺς ἢ πολιτικοὺς συμμάχους ποὺ δημιούργησαν πρωτίστως τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ μετὰ ἡ Νέα Δημοκρατία, λιγώτερο. Ὅπου ἐντολὲς στὴν διεφθαρμένη φορολογικὴ ὑπηρεσία (δὲν πολυκοιτᾶμε τοὺς μεγαλογιατρούς, τοὺς μεγαλοδικηγόρους, τοὺς μεγαλοσυμβολαιογράφους, τὶς μεγάλες τουριστικὲς ἐπιχειρήσεις – πόσοι εἶναι αὐτοί; ἄλλοι χίλιοι ἄνθρωποι;), ὅπου ἐντολές, ἔλεγχο καὶ ἐσωτερικὸ κανονισμὸ λειτουργίας στὴν Ἐφορία, τὴν Πολεοδομία, τὸ Δημόσιο γενικῶς, ποιός ἀρχηγεύει; Ποιὸς τὰ παρασκευάζει αὐτά; Ποιανοῦ κατασκευάσματα εἶναι αὐτά; Ὁ λαὸς συντάσσει τὸν κανονισμὸ λειτουργίας στὴν Ἐφορία, στὴν Πολεοδομία; Ὁ λαὸς ἀσκεῖ ἐποπτεία, ἔλεγχο, ΕΔΕ (Ἔνορκη Διοικητικὴ Ἐξέταση) καὶ ἐπιβάλλει κυρώσεις; Ἂς μὴν συνεχίσουμε, λοιπόν, μὲ τὸ πασοκικὸν φληνάφημα «ὅλοι μαζὶ τὰ φάγαμε». Γιὰ νὰ μὴν σαλτάρουμε. Ξέρεις κανένα νὰ θέλει νὰ πληρώσει «γρηγορόσημο», ἂν ἡ ὑπηρεσία, δηλαδὴ τὸ ἁρμόδιον πασοκοπαράσιτον, δὲν καθυστερεῖ σκοπίμως; Ποιός ἔπρεπε νὰ ἐλέγχει, ἴσως καὶ νὰ τιμωρεῖ, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχει γρηγορόσημο; Ὁ πολίτης ἢ ὁ κομματοκοπρίτης – ὁ ὁποῖος ἔτσι θὰ ἔπαυε νὰ εἶναι κομματοκοπρίτης; Ξέρεις κανένα οὖφο ποὺ νὰ θέλει νὰ πληρώνει φακελάκι στὸν φορατζὴ πασοκοπαράσιτον, ἂν ὁ ἔφορος δὲν ἐρχόταν σὲ «ἐπαφὴ» μὲ τὸν πολίτη καὶ ἂν πληρώναμε φόρο δι’ ἀλληλογραφίας καὶ ἀναρτήσεως καταλόγων; Ἑπομένως: τὰ ἔφαγαν μαζὶ ὁ Σόλων-Πάγκαλος-Σημίτης-Georgakis-Κωστάκης, μαζὶ μὲ τοὺς κομματοκολλητοὺς νταβατζῆδες-φορατζῆδες-ἀεριτζῆδες τοῦ δικομματισμοῦ. Τελεία. Χωρὶς γρηγορόσημο…
Ποιός δέχεται νὰ πάει νὰ ἐξευτελίζεται καὶ νὰ γλείφει τὸ τοπικό του κομματοπαράσιτο, «σὲ παρακαλῶ νὰ διορίσεις τὴν κόρη μου»; Κανένας δὲν τὸ κάνει, ἂν δὲν πνίγεται ἀπὸ τὴν ἀνάγκη. Ἑπομένως, κανένας δὲν πάει νὰ ζητήσει, νὰ παρακαλέσει τὸν Πάγκαλο νὰ τοῦ διορίσει τὴν κόρη ἢ τὸ γιό του, ἐὰν δὲν εἶναι σὲ ἔσχατη ἔνδεια καὶ σὲ ἔσχατη ἀνάγκη αὐτὸς ἢ ἡ κόρη του. Ἂν ὑπῆρχαν οἱ θέσεις ἐργασίας καὶ οἱ ἀδιάβλητοι διαγωνισμοὶ προσλήψεως, ποιός θὰ πήγαινε νὰ φιλήσει τὶς κατουρημένες ποδιὲς τῆς κομματοσαπίλας τους;
Ἡ εὐρωπαϊκὴ «ἀλληλεγγύη» τοῦ ἀγγλικοῦ δικαίου καὶ τοῦ νεοτεύκτου Ταμείου λεηλασίας ἔχουν στόχο διαφανῶς πρόδηλο:
(α΄) Γιὰ νὰ τσακίσουν κάθε «νομικὴ» δυνατότητα τῆς ὑπὸ κατοχήν, τῆς μίνυνθα Ἑλλάδος, τῆς κουτσουρεμένης, οἱ ξένες δυνάμεις εἰσβολῆς καὶ κατοχῆς θὰ χρησιμοποιήσουν τὸ ἐπαίσχυντο, δῆθεν δίκαιον τῆς Ἀγγλίας, διὰ τοῦ ὁποίου ἡ ληστοπειρατικὴ Ἀλβιών, ὅσο τῆς ἔβγαινε τότε, ἔτρωγε τὶς σάρκες τῶν λεηλατημένων πληθυσμῶν. Μὲ τὸ ἄψογον δικονομικῶς ἰσοζύγιον, τὸ ἀποικιοκρατικὸν τοιοῦτον: «Τὰ δικά σου δικά μου καὶ τὰ ὑπόλοιπα ξανὰ δικά μου.» Οἱ δικοί μας - δικοί τους, ὡς φαίνεται, δέχθηκαν τὸ ἀγγλικὸ «δίκαιον», σκυμμένοι, μετὰ ἀπὸ περήφανες, ἀτρόμητες ὑποχωρήσεις…
(β΄) Οἱ δικοί μας - δικοί τους*, κατ’ ἐπιταγήν, δημιούργησαν τώρα αὐτὸ τὸ οἰκτρό, νεόδμητο καινοφανὲς Ταμεῖο μεταβιβάσεως τῆς ἰδιοκτησίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου, τὸ ὁποῖο θὰ τοὺς ὁδηγήσει κατευθεῖαν στὴν Μακρόνησον ἢ σὲ κάποια παρεμφερῆ μεγαλόνησον ἀνυπολήπτου ἀτιμίας. Θὰ μποροῦσαν ἴσως τώρα οἱ Ἀμερικανοί, λόγω ἀχρηματίας τους, νὰ μᾶς δανείσουν, γιὰ τοὺς δικούς μας, τὸ Γκουαντάναμο…
Τί σχεδίασαν γι’ αὐτὸ τὸ Ταμεῖο λεηλασίας ὅλης της περιουσίας τοῦ Δημοσίου; Στὸ ταμεῖο τοῦ αἴσχους μεταβιβάζεται ὅλη ἡ περιουσία τοῦ Ἑλληνικοῦ (πρώην) Δημοσίου (πρώην). Εἶναι, βεβαίως, Ταμεῖον ἐκποιήσεως: Ἔρχεται ὁ ξένος ληστοπειρατής, διαλέγει τὸ κομμάτι ποὺ θέλει, αὐθαιρέτως, στὴν τιμὴ ποὺ λέει αὐτός. Διαγωνισμὸς πλειοδοτικὸς δὲν γίνεται! Ὅλα τὰ λεφτά, μέσα σὲ δέκα μέρες, μπαίνουν γιὰ φύλαξη στὸ δῆθεν «ἑλληνικὸ» Ταμεῖο. Κι ὅσο χρειαστεῖ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς πληρώνει τὰ ἔξοδα γιὰ τὴν συντήρηση-λειτουργία τοῦ πρώην ἑλληνικοῦ ἀγαθοῦ ποὺ ἀπέκτησε μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ὁ ξένος ληστοπειρατής. Ξένοι παρατηρητὲς παρατηροῦν ὅτι δὲν ὑπάρχει πουθενὰ ἀντίστοιχο, ὅμοιο μ’ αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ Ταμεῖο τῆς οὐρανομήκους ξεφτίλας. Ἴσως, ξανὰ κάποτε, γι’ αὐτὸ τὸ αἶσχος μᾶς παρηγορήσει ἡ Μακρόνησος, ὁ «νέος Ἑλληνικὸς πολιτισμός», ὅπως τὴν εἶχε ἀποκαλέσει ὁΠαναγιώτης Κανελλόπουλος, σεμνὸς πολιτικός, σοβαρὸς λόγιος καὶ ἐξίσου σοβαρῶς παράλογος, ὡς ἐμφαίνεται ἀπὸ τὰ τῆς Μακρονήσου του ἔπεα. Νά κι ἄλλο Συναμφότερον…
Ἄλλωστε τὸ εὐρωλησταρχεῖο αὐτὸ τοῦ «Ταμείου» εἶναι τὸ προοίμιο τῆς στάσης πληρωμῶν ἐντὸς τῆς εὐρωζώνης, ποὺ θὰ μᾶς ἐπιβάλουν οἱ εὐρωχρηματιστὲς μόλις ἀσφαλίσουν τὰ τοκοχρεωλύσιά τους καὶ τὴν διαρπαγὴ τῆς δημοσίας περιουσίας μας. Ξένοι καὶ ἡμέτεροι ἐμπειρογνώμονες μᾶς συμβουλεύουν: Ὄχι ἄλλα δάνεια! Ἤδη μὲ τὸ δάνειο τῶν 130 δισ. τοῦ Φεβρουαρίου 2012 οἱ τοκογλύφοι πλήρωσαν στὸν ἑαυτό τους, γιὰ νὰ ἀσφαλίσουν, διὰ τῆς πληρωμῆς αὐτῆς, τὰ δικά τους τὰ λεφτά. Δραχμὴ δὲν πῆρε ἡ Ἑλλάδα ἀπὸ αὐτά! Ἀντιθέτως, ἐπ’ ἀόριστον, ὅλες οἱ ἐσωτερικές μας εἰσπράξεις θὰ ἐξυπηρετοῦν πρῶτα τοὺς ξένους. Καὶ σὲ κάποια στιγμή, ἡ Ξενοκρατία, λέγοντας πὼς δὲν εἴμαστε βιώσιμοι, θὰ κηρύξει (μόνη της αὐτή) τὴν «ἑλληνικὴ» στάση πληρωμῶν. Παντοῦ αὐτὸ λέγεται καὶ γράφεται!
Απόσπασμα από το νέο βιβλίο του Κώστα Ζουράρι «Ελληνική Δημοκρατία».
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αρμός.
(απο τό" Ποντίκι.")

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου