Αποφθέγματα

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2009

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΧΑΡΑ

Ἡ παγκόσμιος χαρά
ἐκ τῶν δικαίων ἀνέτειλεν ἡμῖν,
ἐξ Ἰωακείμ καὶ τῆς Ἄννης,
ἡ πανύμνητος Παρθένος,
ἥτις δι' ὑπερβολὴν ἀγαθότητος
ναὸς Θεοῦ ἔμψυχος γίνεται
και μόνη κατὰ ἀλήθειαν
Θεοτόκος γνωρίζεται.
Αὐτῆς ταῖς ἱκεσίαις,
Χριστὲ ὁ Θεός,
τῷ κόσμῳ τὴν εἰρήνην κατάπεμψον
καὶ ταῖς ψυχαῖς ἣμῶν
τὸ μέγα ἔλεος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου