Αποφθέγματα

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2010

Ι. Ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010

ΗΜΕΡΑ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Κυριακὴ

Ι΄ ΜΑΤΘ. Πρ. Τ. Σταυροῦ, Ἑπτὰ Μακκαβαίων Σολωμονῆς

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

2

Δευτέρα

ΑΓΙΑΣΜΟΣ (θὰ τελεσθεῖ τὸ πρωὶ ἡ ὥρα 6:30)

Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

3

Τρίτη

Μέγας Παρακλητικός Κανών πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

4

Τετάρτη

Μικρὸς Παρακλητικός Κανών πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

5

Πέμπτη

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

6

Παρασκ.

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ Ὄρθ. θ. λειτ.

(Κατάλυσις ἰχθύος)

Μικρὸς Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

7

Σάββατο

Δομετίου Πέρσου, Μικάλλου ἐν Ἀκανθοῦ, ὄρθ.θ. λειτουργ.

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

8

Κυριακὴ

ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Αἰμιλιανοῦ Κυζίκου, Μύρωνος Κρήτης

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

9

Δευτέρα

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

10

Τρίτη

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

11

Τετάρτη

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ

12

Πέμπτη

Μέγας Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

13

Παρασκ.

Μικρός Παρακλητικὸς Κανὼν πρὸς τὴν Θεοτόκον

6:30 μ.μ.

14

Σάββατο

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ (θα τελεσθεῖ τὸ πρωὶ ἡ ὥρα 6:30 π.μ.)

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

15

Κυριακὴ

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

6:30 π.μ.

18

Τετάρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30 μ.μ.

21

Σάββατο

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

22

Κυριακὴ

ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ἀγαθονίκου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ

Ἑσπερινὸς

6:30 π.μ.

6:30 μ.μ.

23

Δευτέρα

Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως, Εἰρηναίου Λουγδούνου

6:30 π.μ.

25

Τετάρτη

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30 μ.μ.

26

Πέμπτη

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

27

Παρασκ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς

6:30 π.μ.

28

Σάββατο

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

29

Κυριακὴ

Ἀποτομὴ τῆς Κεφαλῆς τοῦ Τ. Προδρόμου

(νηστεία-κατάλυσις οἴνου καὶ ἐλαίου)

6:30 π.μ.

30

Δευτέρα

Ἑσπερινὸς

6:30 μ.μ.

31

Τρίτη

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Κατάθεσις τῆς Τ. Ζώνης τῆς Θεοτόκου

6:30 π.μ.

31/8 πρὸς

1/9

Τρίτη πρὸς Τετάρτη

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἀρχὴ Ἰνδίκτου, Συμεὼν Στυλίτου, 40 Παρθενομαρτύρων. (Στὴν ἀρχὴ τῆς ἀγρυπνίας θὰ τελεσθεῖ ΑΓΙΑΣΜΟΣ)

8:00 μ.μ. –

12:30

περίπου.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης τηλ. 99680717

π. Ἠλίας Κουτραφούρης τηλ. 99514569

· Γιὰ διευθετήσεις μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου