Αποφθέγματα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Σαρανταλείτουργο. (7 Ἰουλίου - 15 Αυγούστου 2011)

Ἀδελφοί μου,

Ἐπικοινωνῶ μαζί σας, γιὰ νὰ σᾶς ἐνήμερώσω σχετικὰ μὲ τὴν τέλεση σαρανταλείτουργου στὸν Ἱερό μας Ναό, κατὰ τὸ διάστημα 7 Ἰουλίου ἕως 15 Αὐγούστου 2011.

Τὰ ὅσα συνταρακτικὰ συμβαίνουν στὴν Ἑλλάδα μας, καὶ τὰ ἐπίμονα αἰτήματα σας γιὰ ἔντονη προσευχή ὑπὲρ ὑγείας προσφιλῶν προσώπων, μᾶς ὁδήγησαν στὴν ἀπόφαση νὰ τελέσουμε σαρανταλείτουργο.

Τὸ χρονικὸ διάστημα 7 Ἰουλίου – 15 Αὐγούστου, ἀφ’ ἑνὸς εἶναι γεμάτο ἀπὸ μνῆμες μεγάλων καὶ θαυματουργῶν ἁγίων καὶ ἀφ’ ἑτέρου μᾶς ὁδηγεῖ διὰ τοῦ σταδίου τῆς νηστείας στὴ δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως καὶ τὴ μεγάλη θεομητορικὴ ἑορτὴ τοῦ Δεκαπενταυγούστου. Μὲ τὴν καθημερινὴ θεία λειτουργία θὰ ἑνώσουμε τὶς ἑορτολογικὲς ψηφίδες τῆς περιόδου σὲ μία ἐκτενῆ δέηση, «ὑπὲρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων», ἐμπιστευόμενοι στὸ Χριστό μας τοὺς ἑαυτούς μας καὶ τοὺς ἀδελφούς μας καὶ ὁλόκληρη τὴ ζωή μας.

Ἡ θεία λειτουργία, ἀδελφοί μου, μᾶς μεταμορφώνει ἀπὸ ἄτομα σὲ πρόσωπα. Πλαταίνει τὶς καρδιές μας. Διευρύνει τὶς συνειδήσεις μας. Μᾶς κάνει πανανθρώπινους καὶ παγκόσμιους. Παίρνει τὴν ἀγωνία μας, τὴν ἔγνοια μας, τὴν ὀδύνη μας καὶ τὴν κάνει πανανθρώπινη ἀγωνία, πανανθρώπινη ἔγνοια καὶ πανανθρώπινη ὀδύνη. Ἂν ἔχω ἀγωνία γιὰ ἕνα δικό μου ἄρρωστο ἄνθρωπο, μὲ τὴ θεία λειτουργία μεταμορφώνω τὴν ἀγωνία μου αὐτὴ σὲ ἀγωνία γιὰ ὅλους τοὺς ἀρρώστους ἀνθρώπους. Ἄν ἔχω ἔγνοια τὸ παιδί μου, μὲ τὴ θεία λειτουργία μεταμορφώνω τὴν ἔγνοια μου σὲ ἔγνοια γιὰ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου. Ἂν πενθῶ γιὰ τὴν ἀπώλεια κάποιου ἀγαπημένου προσώπου, μὲ τὴ θεία λειτουργία μεταμορφώνω τὸ πένθος μου σὲ προσευχὴ γιὰ ὅλους τοὺς κεκοιμένους ἀνθρώπους. Μὲ τὴ θεία λειτουργία «συν-χωρώ», χωρῶ μέσα στὴν καρδιά μου, μαζὶ μὲ τοὺς δικούς μου καὶ ὅλους τοὺς ἄλλους, ὄχι μόνο τοὺς ἀξιαγάπητους ἀλλὰ καὶ τοὺς ἐχθρούς.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἡ θεία λειτουργία μᾶς ὁδηγεῖ στὴν ἀνάληψη μιᾶς παγκόσμιας εὐθύνης. «Ὅλοι εἴμαστε ἔνοχοι γιὰ ὅλα καὶ πιὸ πολύ ἀπὸ ὅλους ἐγώ». Γιὰ ὅσα κακὰ συμβαίνουν στὸν κόσμο, ἀναλαμβάνω ἐγὼ τὴν εὐθύνη μου. Λέω ἐγὼ τὸ «Κύριε έλέησον» καὶ γιὰ ὅσους δὲν μποροῦν νὰ τὸ ποῦν. Βαστάζω τὰ βάρη τῶν συνανθρώπων μου ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ προσεύχομαι γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ σύμπαντος κόσμου. Συμμετέχω ἔτσι στὴν προσευχὴ τοῦ Χριστοῦ στὴ Γεθσημανὴ καὶ τὸν ἀκολουθῶ στὸ Σταυρὸ καὶ στὸν ᾍδη. Γεμίζοντας τὴν καρδιά μου μὲ τὴν σταυρικὴ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ τὴν ἐτοιμάζω νὰ κατοπτρίσει τὴν ἀναστάσιμη δόξα τῆς Βασιλείας Του, ποὺ ἀνατέλλει ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ποτήριο καὶ διαλύει τὸ σκοτάδι τοῦ θανάτου μέσα μου καὶ γύρω μου.

Τὸ σαρανταλείτουργο εἶναι μιὰ θαυμάσια εὐκαιρία νὰ ἀφομοιώσουμε λίγο περισσότερο τὸ πνεῦμα αὐτὸ τῆς θείας λειτουργίας, συμμετέχοντας ὁ καθένας ὅσο μπορεῖ, ὅσο τοῦ ἐπιτρέπουν οἱ συνθῆκες, οἱ δυνάμεις του καὶ οἱ δυνατότητές του.

Τὸ ὡράριο τῶν ἀκολουθιῶν θὰ ποικίλλει, ὥστε νὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία καὶ κάποιοι ἐργαζόμενοι νὰ ἐκκλησιασθοῦν. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ πρέπει νὰ κοιτᾶμε προσεκτικὰ τὸ πρόγραμμα. Γνωρίζουμε ὅτι κάποιοι θὰ διευκολύνονται καὶ κάποιοι ἄλλοι ὄχι, ἀλλὰ, ὅσο μποροῦμε, ἂς μειώσουμε τὴν συνήθη μικρόψυχη γκρίνια, στὴν ὁποία ὅλοι μας δυστυχῶς οἱ «εὐσεβεῖς» ρέπουμε.

Γιὰ λόγους εὐταξίας τὰ ὀνόματα ζώντων καὶ κεκοιμημένων θὰ ἀναγραφοῦν σὲ εἰδικὰ δίπτυχα. Μπορεῖτε νὰ ἀπευθυνθεῖτε σχετικά στὴν κα Ἀθηνά, τὴν ἐπίτροπό μας. Ὅσον ἀφορᾶ τὶς εἰσφορὲς πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ ἑξῆς. Ἐπειδὴ κάποιοι ρωτοῦν ἐπίμονα τί ποσὸ νὰ προσφέρουν, γιὰ νὰ τοὺς διευκολύνουμε, ὁρίσαμε τὸ ἐνδεικτικὸ ποσό τῶν €20, ποὺ κατὰ τὴν ἐκτίμησή μας εἶναι προσιτὸ σὲ ὅλους. Ὅμως πρὸς Θεοῦ, ἡ εἰσφορὰ δὲν ἔχει τὸ νόημα τῆς ἀγορᾶς ὑπηρεσίας ἢ τῆς ἀμοιβῆς κόπου ἀλλὰ τοῦ δώρου ἐν εὐχαριστίᾳ. Ὅλα τὰ χρήματα ποὺ θὰ συγκεντρωθοῦν θὰ χρησιμοποιηθοῦν στὴν ἁγιογράφηση καὶ τὸν γενικότερο εὐπρεπισμὸ τοῦ Ναοῦ. Ἔτσι ἀντὶ νὰ φέρνει ὁ καθένας ἕνα ἀφιέρωμα ποὺ πιθανότατα νὰ μὴ ἀντιστοιχεῖ στὶς ἀνάγκες τοῦ Ναοῦ μας ἢ νὰ μὴ συνάδει μὲ τὸν ὑπόλοιπο διάκοσμο, θὰ προσφέρουμε ἀπὸ κοινοῦ ὡς ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα τὰ δῶρα μας στὴν Παναγία. Ἡ Παναγία φυσικὰ δὲν χρειάζεται τὰ δῶρα μας, καὶ ὅσα προσφέρουμε στὸ Ναό Της τελικὰ τὰ χαιρόμαστε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ποὺ συνερχόμαστε σὲ αὐτὸν γιὰ νὰ προσευχήθοῦμε καὶ νὰ ξεκουραστοῦμε στὴ χάρη Της. Βέβαια μπορεῖ κάποιος, ἄν θέλει, νὰ προσφέρει ἕνα μεγαλύτερο ποσό ἢ γιὰ κάποιον ἄλλο καὶ τὸ ποσὸ τῶν €20 νὰ εἶναι ὑπερβολικό. Ἂν κάποιος δυσκολεύεται, μπορεῖ νὰ ἐπικοινωνήσει μαζί μου καὶ νὰ μοῦ δώσει τὰ ὀνόματά ποὺ θέλει, χωρίς νὰ κάνει καμία εἰσφορά. Τὸ δίχως ἄλλο, σημασία ἔχει ἡ διάθεση τῆς καρδίας μας καὶ ὄχι τὸ μέγεθος τῆς δωρεᾶς μας.

Ἡ Παναγία μας νὰ μᾶς σκεπάζει ὅλους μὲ τὴ στοργική Της Χάρη!

Μὲ θερμὴ τὴν ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

π. Ἠ.Κ.

3 σχόλια: