Αποφθέγματα

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

"Aliluiya" into the language of gesturesSvetlana Argunova
In the temple, in which I walk, my friends translate the liturgy into the language of gestures.
This is a video where they sing songs with gestures. I like the song "Aliluiya" (starts in the second minute)

There are these words

Sea and land. body and soul
Lord, take thee.
Light and darkness
Bitterness and sweetness,
Grief and joy
Lord, take for yourself.
Aliluiya!
Ups and downs
Death and birth
I give you.
Aliluiya!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου