Αποφθέγματα

Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Πρόγραμμα ακολουθιών. Ιανουάριος 2012


ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
ΗΜ.
ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
ΩΡΑ
1
Κυρ.
Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ         Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
6:45 π.μ.
3
Τρίτη
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
5:00 μ.μ.
5
Πεμ.
Μεγάλαι Ὧραι, Ἑσπερινός μετὰ Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
6:30 π.μ.
6
Παρ.
ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
7
Σάββ.
Σύναξις τοῦ Τιμίου Προδρόμου
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
8
Κυρ.
Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα, Γεωργίου τοῦ Χοζεβίτου
6:30 π.μ.
10
Τρίτη
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
5:00 μ.μ.
13
Παρ.
ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ
4:30 μ.μ.
14
Σάββ.
Ἑσπερινός
4:30 μ.μ.
15
Κυρ.
ΙΒ΄ Λουκᾶ (10 Λεπρῶν), Παύλου Θηβαίου, Ἰωάννου Καλ.
6:30 π.μ.
16
Δευτ.
Ἑσπερινός
4:30 μ.μ.
17
Τρίτη
Αντωνίου τοῦ Μεγάλου, Γεωργίου νεομάρ. ἐξ Ἰωαννίνων
Ἑσπερινός. (Δὲν θὰ τελεστεῖ παράκληση).
6:30 π.μ.
4:30 μ.μ.
18
Τετ.
Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
6:30 π.μ.
20 προς 21
Παρασκ. προς Σάββατο
ΑΓΡΥΠΝΙΑ                                                                                 Μαξίμου Ὁμολογητοῦ, Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ, Ἁγνῆς Μάρτυρος
9:00 μ.μ.     -              1:00π.μ.
21
Σάββ.
Ἑσπερινός
4:30 μ.μ.
22
Κυρ.
ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ, Τιμοθέου Ἀπ., Ἀναστασίου ὁσιομ. τοῦ Πέρσου.
6:30 π.μ.
24
Τριτ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
5:00 μ.μ.
28
Σάββ.
Ἑσπερινός
4:30 μ.μ.
29
Κυρ.
ΙΖ΄ ΜΑΤΘ., (ΧΑΝΑΝΑΙΑΣ), Ἀνακ. Λειψ. Ἰγνατίου Θεοφ.
Ἑσπερινός
6:30 π.μ.
4:30 π.μ.
30
Δευτ.
Τριῶν Ἱεραρχῶν
6:30 π.μ.
31
Τρίτη
ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ
5:00 μ.μ.

Ἐφημέριοι:      Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης (τηλ. 99680717)
π. Ἠλίας Κουτραφούρης (τηλ. 99514569)
            Γιὰ διευθετήσεις Μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.

Ο ΜΕΓΑΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ

«Ἀρχικῶς ὁ μέγας Ἁγιασμὸς ἐτελεῖτο εἰς ἀνάμνησιν τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν παννυχίδα τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων, ἀμέσως μετὰ τὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου, ἀντλοῦσαν οἱ πιστοὶ ὕδωρ, ἔπιναν καὶ ἐρραντίζοντο καὶ ἐν συνεχείᾳ ἐβαπτίζοντο σ᾽ αὐτὸ οἱ κατηχούμενοι. Στὴν Λειτουργία τῆς Ἑορτῆς, ποὺ ἐτελεῖτο εὐθὺς ἀμέσως, παρίσταντο καὶ οἱ νεοφώτιστοι, γι᾽ αὐτὸ καὶ μέχρι σήμερα ψάλλεται κατ᾽ αὐτὴν ἀντί τρισαγίου τὸ «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε». Κατ᾽ οὐσίαν ὁ μέγας Ἁγιασμός εἶναι εὐλογία τοῦ ὕδατος τοῦ Βαπτίσματος.(…) Ὁ ἁγιασμὸς τῶν ὑδάτων τῶν Θεοφανείων εἶναι πραγματικὸ «γεγονὸς» γιὰ τὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας, ἀνάμνηση καὶ πραγματικὴ λειτουργικὴ παρουσία τοῦ σωτηριώδους γεγονότος τοῦ βαπτίσματος τοῦ Κυρίου μὲ ὅλο τὸ βάρος τῶν συνεπειῶν του στὴν ζωὴ τοῦ καθενὸς πιστοῦ χωριστὰ καὶ τοῦ ὅλου σώματος τῆς Ἐκκλησίας» (Ἰω. Φουντούλης).

·        Ο Μέγας Ἁγιασμός τῆς παραμονῆς τῶν Φώτων (5ης Ἰαν.) καὶ τῆς κυριωνύμου ἡμέρας τῶν Θεοφανείων (6ης Ἰαν.) εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἴδιος, ἰσοδύναμος καὶ ἰσότιμος Ἁγιασμός. Τὴν 6η Ἰανουαρίου διαβάζεται πρίν τὴν καθαγιαστικὴ εὐχή ἐπιπλέον ἕνα «προοίμιο», ὡς κατήχηση γιὰ τὴ σημασία τῆς ἑορτῆς. Ἡ διπλὴ τέλεση τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ καθιερώθηκε γιὰ πρακτικοὺς λόγους, γιὰ τὴν διευκόλυνση τοῦ πλήθους τῶν προσερχομένων.
·        Ὁ Μέγας Ἁγιασμός περιβάλλεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μὲ ἄπειρη εὐλάβεια, σεβασμό καὶ τιμή, τοποθετούμενος μετὰ τὴ Θεία Κοινωνία, ὡς πρὸς τὸ ὀφειλόμενο σέβας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ εἶναι ἀνεπίτρεπτο νὰ τοποθετεῖται πρόχειρα καὶ ἐπιπόλαια σὲ πάσης φύσεως μεταχειρισμένα δοχεῖα, μπουκάλια ἀπὸ ἀναψυκτικά κτλ. Σὲ περίπτωση ποὺ φυλαχθεῖ σὲ οἰκία, αὐτὸ πρέπει νὰ γίνει μὲ πολλὴ προσοχή, στὸ εἰκονοστάσι ἢ σὲ ἄλλο ἀσφαλές μέρος.
·        Πίνουμε Μεγάλο Ἁγιασμό μετὰ τὴ Θεία Κοινωνία καὶ πρίν φάμε τὸ ἀντίδωρο. Ἄν δὲν κοινωνήσουμε πίνουμε τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό ἀπόλυτα νηστικοί.
·        Ὁ Μεγάλος Ἁγιασμός μὲ κανένα τρόπο δὲν ὑποκαθιστᾶ τὴ Θεία Κοινωνία, ἡ ὁποία δὲν μᾶς ἁγιάζει ἁπλῶς ἀλλὰ μᾶς ἑνώνει μὲ τὸν Κύριο μας Ἰησοῦ Χριστό καὶ μεταξύ μας καὶ χωρὶς τὴν ὁποία εἴμαστε νεκροί, παραδομένοι στὴ φθορὰ καὶ στὸν θάνατο. Πιστοὶ ποὺ δὲν κοινωνοῦν συχνὰ λαμβάνουν συχνότερα τὸν Μεγάλο Ἁγιασμό γιὰ νὰ ἐνισχυθοῦν στὸν ἀγώνα τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς στὸ Ποτήριο της Ζωῆς.
·        Ἡ νηστεία ποὺ προηγεῖται τῶν Φώτων δὲν συνδέεται μὲ τὴ μετάληψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ ἀλλὰ μὲ τὴ μεγάλη δεσποτικὴ ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων καὶ μὲ τὸ Βάπτισμα τῶν κατηχουμένων ποὺ γινόταν κατ’ αὐτὴν. Τὸ Βάπτισμα τῶν κατηχουμένων δὲν ἦταν ἀτομικὴ ὑπόθεση τους ἀλλὰ ὑπόθεση ὁλόκληρης τῆς Ἐκκλησίας καὶ γι’ αὐτὸ προετοιμαζόταν ὁλόκληρη ἡ Ἐκκλησία μὲ τὴν νηστεία γιὰ νὰ συμμετέχει σὲ αὐτό. Γιὰ τὴ μετάληψη τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ δὲν ὁρίζεται κάποια ἰδιαίτερη νηστεία ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εἴμαστε ἀπόλυτα νηστικοί. Πολλοὶ πνευματικοὶ πατέρες συστήνουν κάποια ἐπιπλέον νηστεία ἀνάλογα μὲ τὴν περίπτωση, ὅταν ὑπάρχει κίνδυνος νὰ ἀπωλεσθεῖ ἡ συναίσθηση τῆς Χάριτος. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου