Αποφθέγματα

Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009Ἀποχαιρετήσαμε σήμερα τὴν Ἀνάληψη,

τὴν ἑορτὴ τὴ γλυκυτάτη...


Ἀνυμνήσαμε εὐγνωμόνως τὴ φωτοειδὴ

τοῦ προσώπου μορφὴ

τοῦ Κυρίου...


Βεβαιωθήκαμε διὰ τῆς εὐλογίας...


Εἰμαστε πλέον κεκρυμμένοι

σὺν τῷ Χριστῷ ἐν τῷ Θεῷ


στὴν ἀγκαλιὰ τοῦ Πατρὸς ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου