Αποφθέγματα

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος, ὁ ἐν Κεφαλληνίᾳ,
ὁ νέος ἀσκητής καὶ σπηλαιώτης,
τῶν δαιμόνων ὁ φυγαδευτὴς,
τῶν κακοδόξων Λατίνων ὁ καθαιρέτης,
ἄς πρεσβεύει ὑπὲρ ἡμῶν
κι ἂς εἰρηνεύει
τῶν λογισμῶν καὶ τῶν καρδιῶν τὴν ταραχὴν καὶ τὴν ζάλην.
Ἀμήν.

Λέγει γὰρ ἡμῖν μυστικῶς καὶ πάλιν

"ΤΕΚΝΙΑ ΕΙΡΗΝΕΥΕΤΕ ΕΝ ΕΑΥΤΟΙΣ
ΚΑΙ ΜΗ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΦΡΟΝΕΙΤΕ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου