Αποφθέγματα

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

i. ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Ναούμ προφ., Φιλαρέτου Ἐλεήμονος

Ἑσπερινός, ΑΓΙΑΣΜΟΣ

6:00π.μ

4:00μ.μ

2

Τετ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Αββακούμ πρ., Μυρόπης μάρτυρος, Αββακούμ ὁσ.

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ

4:00μ.μ

3

Πέμπ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σοφονίου πρ., Θεοδούλου Κυπρίου, Αγγελή νεομαρτ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Ἑσπερινός

6:00π.μ

3:30μ.μ

4:30μ.μ

4

Παρ.

Ὄρθ.Θ.Λειτ. Βαρβάρας μεγαλομ., Ιωάννου Δαμ., Κασσιανού Κυπρ.

Ἑσπερινός,

7:00π.μ

4:30μ.μ

5

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σάββα ἡγιασμένου, Διογένους μάρτυρος

Ἑσπερινός,

7:00π.μ

4:30μ.μ

6

Κυρ.

Ι΄ Λουκᾶ, Νικολάου Μύρων Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ

Ἑσπερινός

7:00π.μ.

4:30μ.μ.

7

Δευτ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Ἀθηνοδώρου μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ

8

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Παταπίου ὁσίου θαυματουργοῦ, Τυχικοῦ ἀποστ.,

Ἑσπερινός

6:00π.μ

4:30μ.μ.

9

Τετ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ., Σύλληψις Ἁγ. Ἄννης μητρὸς τῆς Θεοτόκου

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ

10

Πέμπ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Μηνᾶ Καλλικελάδου, Ερμογένους μάρτυρος

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ

4:00μ.μ

11

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Δανιήλ Στυλίτου, Νόμωνος καὶ Βηχιανοῦ

Ἑσπερινός

6:00π.μ

4:30μ.μ.

12

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σπυρίδωνος Ἐπισκ. Τριμυθοῦντος θαυματουργοῦ

Ἑσπερινός

7:00π.μ

4:30μ.μ

13

Κυρ.

ΙΑ΄ Λουκᾶ (ΤΩΝ ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ), Ὀρέστου μάρτ., Λουκίας παρθ.,

Ἑσπερινός

7:00π.μ

4:30μ.μ.

14

Δευτ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Θύρσου, Λευκίου, Καλλινίκου, Φιλήμονος μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

15

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ. Ελευθερίου ἱερομάρτ., Ἀνθῆς μητρός αὐτοῦ

Ἑσπερινός

7:00π.μ.

4:30μ.μ.

16

Τετ.

Ὄρθ., Θ.Λειτ. Ἀγγαίου πρ., Μοδέστου Ἱερ., Θεοφανοῦς βασιλισσης

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ.

17

Πέμ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Δανιήλ πρ., Ἁγ. Τριῶν Παίδων, Διονυσίου Ζακύνθ.

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ

18

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Σεβαστιανοῦ μάρτ, Μιχαήλ ὁμολ., Ζωῆς μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

19

Σάββ

Ὄρθ. Θ.Λειτ. Βονιφατίου, Ἰγνατίου Θεοφόρου (ἐκ μεταθέσεως)

Ἑσπερινός,

6:00π.μ

4:30μ.μ

20

Κυρ.

ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, Ἰωάννου Κροστάνδης θαυματ.

Ἑσπερινός

7:00π.μ

4:30μ.μ.

21

Δευτ

Ὄρθρ., Θ. Λειτ. Ἰουλιανῆς, Θεμιστοκλέους μαρτύρων

Ἑσπερινός

6:00π.μ

4:30μ.μ.

22

Τρίτη

Ὄρ. Θ.Λειτ. Ἀναστασίας Φαρμακολυτρίας, Χρυσογόνου, Θεοδότης

Ἑσπερινός

6:00π.μ

4:30μ.μ

22 πρός

23

Τρίτ.

ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ-ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ἁγ. Νήφωνος Κωνσταντιανῆς

8:00-12:30

περίπου

23

Τετ.

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00μ.μ

24

Πέμπ

Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, Εὐγενίας μαρτ.

Ὄρθρος, ΜΕΓΑΛΑΙ ΩΡΑΙ, Ἑσπερινός μετὰ Λειτουργίας

Μεγάλου Βασιλείου

7:00π.μ.

25

Παρ.

Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ

ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἑσπερινός

5:00π.μ.

4:30μ.μ.

26

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Σύναξις τῆς Θεοτόκου

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

27

Κυρ.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ, Ιωσήφ μνήστορος, Δαβίδ βασιλέως, Ἰακώβου ἀδελφοθέου, Στεφάνου Πρωτομάρτυρος

7:00π.μ.

31

Πέμ.

Ἑσπερινός

4:30μ.μ.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης τηλ. 99680717

π. Ἠλίας Κουτραφούρης τηλ. 99514569

· Γιὰ διευθετήσεις μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου