Αποφθέγματα

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

«Ἡ Ἐκκλησία φανερώνεται στὴ Θεία Εὐχαριστία, ποὺ εἶναι τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Διότι καὶ ὁ σίδηρος, ὅταν ἑνωθεῖ μὲ τὴ φωτιά, γίνεται καὶ αὐτὸς φωτιά καὶ δὲν κάνει τὴ φωτιά σίδηρο. Ὅπως ἀκριβῶς τὸν πυρακτωμένο σίδηρο δὲν τὸν βλέπουμε πιὰ σὰν σίδηρο ἀλλὰ σὰν φωτιά ἔτσι καὶ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἄν θὰ μποροῦσε κάποιος νὰ τὴ δεῖ, δὲν θὰ ἔβλεπε τίποτα ἄλλο παρὰ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου»

Ἅγ. Νικόλαος Καβάσιλας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου