Αποφθέγματα

Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2009

i. ν. ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΗΜ.

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΩΡΑ

1

Κυρ.

Ε΄ Λουκᾶ. Κοσμᾶ κ΄ Δαμιανοῦ ἀναργύρων, ὁσ. Δαβίδ ἐν Εὐβοίᾳ.

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

6:30π.μ.


4:30μ.μ.

2

Δευτ

Ἑσπερινός

4:30μ.μ.

3

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Ἀνακομιδή λειψάνων Ἁγ. Γεωργίου Τροπαιοφόρου

6:00π.μ

4

Τετ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:30μ.μ

5

Πέμπ

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

4:00μ.μ

6

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Δημητριανοῦ Χύτρων τοῦ θαυματουργοῦ

6:00π.μ

7

Σάββ

Ἑσπερινός

4:30μ.μ

8

Κυρ.

Ζ΄ Λουκᾶ, Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ κ΄ Γαβριήλ.

Ἑσπερινός

6:30π.μ.

4:30μ.μ.

9

Δευτ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Νεκταρίου Πενταπόλεως θαυματουργοῦ

6:30π.μ.

10

Τρίτ.

Ἑσπερινός

4:30μ.μ.

11

Τετ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ., Μηνᾶ, Βίκτωρος κ΄ Βικεντίου, Θεοδώρου στουδίτου

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ

12

Πέμπ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Νείλου ὁσίου

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ

4:30μ.μ

13

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου

6:30π.μ.

13 πρὸς 14

Παρ.. προς

Σάββ

ΑΓΡΥΠΝΙΑ

Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, Φιλίππου Ἀποστόλου

8:00μ.μ -1:00π.μ περίπου

15

Κυρ.

ΙΕΡΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ

Η΄ Λουκᾶ, ἁγ. Ὁμολογητῶν Γουρία, Ἀβίβου, Σαμωνᾶ

Ἑσπερινός ΙΕΡΟΝ ΕΥΧΕΛΑΙΟΝ

6:30π.μ

4:00μ.μ.

16

Δευτ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ματθαίου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

17

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ.Λειτ. Γρηγορίου Νεοκαισαρείας, Γενναδίου Κων/λεως

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

18

Τετ.

Ὄρθ., Θ.Λειτ. Πλάτωνος κ΄ Ρωμανοῦ μαρτ., Ἀναστασίου νεομ.

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ.

19

Πέμ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Αβδιού Προφ., Βαρλαάμ, Ἡλιοδώρου, Ανθίμου

Ἑσπερινός ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ

20

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ., Προεόρτια Εἰσοδίων, Γρηγορίου Δεκαπολίτου

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

21

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Ἑσπερινός

6:30π.μ

4:30μ.μ

22

Κυρ.

Θ΄ ΛΟΥΚΑ, Φιλήμονος καὶ Ὀνησίμου, Σωζομένου τοῦ Κυπρίου

Ἑσπερινός

6:30π.μ

4:30μ.μ.

23

Δευτ

Ὄρθρ., Θ. Λειτ. Ἀμφιλοχίου Ἱκονίου, Γρηγορίου Ἀκραγαντίνων

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

24

Τρίτ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Κλήμεντος Ρώμης, Φιλουμένου μάρτυρος.

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

25

Τετ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀπόδοσις Εἰσοδίων. Αἰκατερίνης τῆς Πανσόφου.

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:30π.μ

4:00μ.μ.

26

Πέμπ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Στυλιανοῦ Παφλαγόνος, Νίκωνος τοῦ Μετανοεῖτε

Ἑσπερινός, ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

6:00π.μ.

4:00μ.μ.

27

Παρ.

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἰακώβου τοῦ Πέρσου, Ναθαναήλ ὁσίου

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

28

Σάββ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Στεφάνου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Εἰρηνάρχου μαρτ.

Ἑσπερινός

6:00π.μ.

4:30μ.μ.

29

Κυρ.

ΙΑ΄ Λουκᾶ, Διονυσίου Κορίνθου, Φιλουμένου μάρτυρος

Ἑσπερινός

6:30π.μ.

4:30μ.μ.

30

Δευτ

Ὄρθρ. Θ. Λειτ. Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου

Ἑσπερινός

6:30π.μ.

4:30μ.μ.

Ἐφημέριοι: Ἀρχιμ. Ἀδαμάντιος Κυκκώτης τηλ. 99680717

π. Ἠλίας Κουτραφούρης τηλ. 99514569

· Γιὰ διευθετήσεις μυστηρίων μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνεῖτε μὲ τὸν π. Ἠλία.

· Ἀπὸ τὶς 15 Νοεμβρίου ἀρχίζει ἡ Νηστεία τῶν Χριστουγέννων. Ἀρχίζει ἐπίσης ἡ τέλεσις Σαρανταλείτουργου. Ἡ ἀναγραφή τῶν ὀνομάτων θὰ γίνει σὲ εἰδικὰ δίπτυχα. Οἱ εἰσφορές θὰ διατεθοῦν στὴν ἐξόφληση τοῦ χρέους τῆς ἀνακαίνισης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου